KASTLER  ANTON
patentový & známkový zástupca
Súmračná 12, 821 02 Bratislava
Slovenská republika 


Ochrana duševného vlastníctva, priemyselných práv a služby s tým spojené. 

Ponúkame Vám komplexné služby pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva a priemyselných  práv  v  tuzemsku  i  zahraničí.  Prihlasovanie  vynálezov,  úžitkových a priemyselných vzorov (dizajnov), ochranných známok, označení pôvodu a topografií integrovaných obvodov a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. 

Kontaktné informácie:

Telefón:                                                 Poštová adresa:
00421-2-43638934
                                   KASTLER ANTON
Fax:                                                        patentová a známková kancelária
00421-2-43638935                                   Súmračná 12
E-mail:                                                   821 02 Bratislava
kastler@patents.sk                                   Slovenská republika